top of page

Om Kulturtemplet

STÄNGT TILLSVIDARE! Tyvärr måste vi ställa in den programmerade verksamheten tillsvidare pga. säkerhet. Byggnaden måste genomgå vissa åtgärder innan vi kan få tillträde igen. 

Kulturtemplet ger nytt liv åt denna vackra byggnad från 1901, gamla vattenreservoaren i Gråberget som varit ur bruk i mer än 70 år. Här göms en bit av historia och framförallt en akustisk skatt som idag tas tillvara på genom olika projekt och aktiviteter där mötet mellan kulturhistoria, musik och nyskapande lockar alltid ny publik. 
Namnet Kulturtempel kom till i ett försök att beskriva platsens karaktär och en möjlig funktion som vi syftade till. Frågan om vad ett kulturtempel skulle kunna betyda; ett samtida, sekulärt tempel, en plats där vi dyrkar lyssnandet ? en plats där konst kan tala till oss med en annan röst? 
 
Vi har varit verksamma i 6 år med guidade turer, konserter, utställningar och samarbetsprojekt där vi låter olika konstnärer samverka och skapa utifrån detta rums unika förutsättningar. 

Vi vill visa att vår verksamhet behövs och att den är viktig för stadens fria kulturliv och kulturarv. Därför har vi startat denna namninsamling där ni som vill stödja oss kan gå in och skriva under.


 

 
Vi som arbetar med Kulturtemplet är : 

Jorge Alcaide/ Konstnärlig ledare och guide

Lisa Östman/ Arkitekt & Byggnadsantikvarie

Jonas Carlsson / Arkitekt

Johannes Luchmun/ Arkitekt

Fransisco Ormazabal/ Byggkonsult


Anita Van Dorn / Konstnär och Curator

Evelina Åhrman/ Cultural Heritage Conservation

Daniela Hukkinen / Dansare och permakultur

Kajsa Sperling/ Ljusarkitekt

Felipe Botero/ arrangör/ Elektronmusik & Ljudkonst

August Norborg/ arrangör/ Elektronmusik & Ljudkonst

Jens Ahlberg/ Redaktör och musiker

Evelina Varas / Poet 

Juan Carlos Poblete / Filmare

Sebastian Ruiz Bartilson / Dansare 

Jonny Berg / Dansare 

Henrik Lindholm/ Konsultetarande utställningsarkitekt

 
K-templetgäng.png
Kulturtempelgänget.png

Kulturminnesvärde

 

 

 

 

Här kan ni läsa om vattenreservoarens antikvariska värde:

 

 

Här kan ni se de vackra originalritningarna från 1901. Arkitekten hette Adrian C. Peterson
Tack till regionarkivet för kopiorna!
Kulturtemplet sektion1.jpg
Plan Kulturtemplet.jpg
bottom of page